SverigesLagbok-Lena Långdahl.jpg

Lagfartsservice och andra fastighetsrättsliga uppdrag

Lantmäterimyndigheten kan som uppdrag utföra vissa tjänster inom det fastighetsrättsliga området.

Lagfartsservice

Värdeintyg

När du köpt en fastighet som saknar eget taxeringsvärde kan vi hjälpa till med att upprätta ett värdeintyg. Värdeintyget behövs för att inskrivningsmyndigheten skall kunna avgöra vilket värde en fastighet har från stämpelskattesynpunkt.

Överlåtelsehandling

I samband med t.ex. avstyckning kan vi hjälpa till med att upprätta överlåtelsehandlingen. Vi gör det endast om det har koppling till ett aktuellt fastighetsbildningsärende.

Ansökan om lagfart

Om vi upprättat överlåtelsehandling och/eller värdeintyg kan vi också ta på oss att ansöka om lagfart.

Övriga fastighetsrättsliga uppdrag

Fastighetsförteckning

Vi upprättar fastighetsförteckningar/markägarförteckningar efter beställning.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-08