Priser lagfartsservice och andra fastighetsrättsliga uppdrag

Lagfartsservice

Pris (inkl moms)     
Enkel överlåtelsehandling
Exempelvis upprättande av köpeavtal. I priset ingår de originalhandlingar som behövs för ansökan om lagfart.
3 337 kr
Värdeintyg 1 468 kr
Ansökan om lagfart
Denna tjänst utförs normalt bara i kombination med någon av de båda andra.
För omfattande och komplicerade ärenden tillämpas timtaxa.
1 468 kr

Obs! Kostnader för stämpelskatt tillkommer och betalas normalt av köparen.

Andra fastighetsrättsliga uppdrag

Pris (inkl moms)
Normaltaxa 1 201 kr/timme
Vid komplicerade ärenden 1 602 kr/timme
Biträde                                                                                         667 kr/timme
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-12