Hur går en lantmäteriförrättning till?

I en lantmäteriförrättning ingår en del steg. Självklart varierar vad som behövs göras från ett ärende till ett annat och ibland kan det vara möjligt att hoppa över vissa steg.
Vi rekommenderar alltid att man först bokar en tid med oss för bästa guidning kring de frågeställningar man har runt en förrättning.

Nedan visas de olika steg som ingår i en förrättning.

Förrättningens olika steg:

  1. Kontakt
  2. Ansökan
  3. Utredning
  4. Sammanträde
  5. Fältarbete och kartframställning
  6. Beslut
  7. Avslut och överklagan
  8. Laga kraft och registrering
  9. Betalning

 

Har du frågor eller funderingar?

Har du frågor varför inte boka en tid med oss via kundtjänst.

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-05-09