Miljö och hälsa

Miljöfrågorna av idag är svåra att ta på, de syns inte men de finns där. Vi har allt mindre bolmande skorstenar och stinkande utsläpp. Istället har vi många diffusa utsläpp. När vi inte ser måste vi mäta – då först kan vi upptäcka problemen.

En god hälsa är viktig, det håller nog de flesta med om. Det finns mycket vi själva kan göra för att hålla oss friska.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20