Fjäril vid havet

Allergi och överkänslighet

Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting arbetar tillsammans med att förebygga allergi och överkänslighet. Vi försöker skapa miljöer där alla kan vistas i utan att få besvär.

Allergikommittén, en av Folkhälsorådets arbetsgrupper, samordnar insatserna.

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier hittar du via en länk till höger.

Allergikommittén har tagit fram ett handlingsprogram för allergiförebyggande arbete i Skellefteå. Handlingsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2008-04-29. Revideringsarbete pågår.

Skellefteås har utsetts av statens Folkhälsoinstitut till en av Sveriges "Allergianpassade kommuner". Det är en del av det folkhälsopolitiska programmets målområde 5, Sunda och säkra miljöer och produkter.

Läs mer på Astma och allergi förbundets webbplats (nytt fönster)

Läs mer om hälsosam innemiljö (nytt fönster)

Läs mer om pollenrapporter (nytt fönster)

Läs mer om kemikalier i barns vardag (nytt fönster)

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-11-27