Buller och luftkvalitet

Buller kan definieras som oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och tid på dygnet. Det finns olika typer av föroreningar i luften och de förekommer i olika koncentrationer. En del ämnen finns naturligt i låga halter men blir ett problem när vi människor ökar utsläppen.

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07