Bidra till bättre luft

Det finns flera sätt att minska utsläppen från trafiken. De högsta föroreningshalterna har vi i samband med resandet till och från arbetet på morgonen och eftermiddag/kväll. Här följer några tips på hur du kan vara med och bidra till bättre luft.

  • Åk buss, cykla eller promenera: många av våra transporter är korta och tidsvinsten är i många fall liten.
  • Undvik att ta bilen vid rusningstrafik och kalla dagar.
  • Tillämpa sparsam körning/ecodriving.
  • Använd motorvärmare när det är kallare än +6 grader: motorvärmaren minskar utsläppen kraftigt på korta sträckor och sänker drivmedelsförbrukningen. Dessutom minskar slitaget på motorn.
  • Respektera tomgångsförbudet: max 1 minut är tillåten inom tätorten och det gäller alla, även yrkestrafik.
  • Bilda bilpool: samåk med dina arbetskamrater/grannar och tjäna samtidigt pengar.
  • Välj bil utifrån drivmedel och bränsleförbrukning: Välj en bränslesnål bil eller ännu bättre -  välj en bil som går på biogas, el eller etanol.
  • Använd friktionsdäck istället för dubbdäck: dubbdäck sliter på vägbanan och ökar skadliga partiklar i luften.

  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07