Råd för vedeldare

Vedeldning är bra ur miljösynpunkt. Under förutsättning att du har en effektiv kamin eller panna - och att du eldar på rätt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till dina grannar när du eldar. Vedeldning har lägre driftskostnad än el och olja.

Att tänka på vid köp av ny panna

Välj bara miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme (ackumulatortank). Se till att du får skriftliga eldningsanvisningar av fabrikanten.

Lär känna din kamin eller panna

Kaminer och pannor ska levereras med utförliga drifts- och skötselanvisningar. Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för. Rök, lukt och sotbildning ger bra indikationer på om du eldar rätt.

Anmäl förändringar

Anmäl till sotningsavdelningen om du gör förändringar i din eldning, till exempel om du byter bränsleslag eller panna. Det kan innebära att rökkanalen måste rengöras med andra intervall.

Förbud mot vedeldning

Den ökande vedeldningen är inte utan problem. De flesta av oss bor idag tätt inpå varandra. Under tiden 15 juni till 15 augusti är det förbjudet att elda med ved inom detaljplanelagt område, om inte pannan är försedd med ackumulatortank eller är miljögodkänd.

Tips för vedeldare

Naturvårdsverket har samlar goda råd för dig som eldar ved i kamin, spis och ugn:

www.naturvardsverket.se/vedeldning

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-11-13