Mäta radon

Att mäta radon är inte krångligt. Mätdosorna är 6 cm i diameter och placeras ut i ett antal rum. Mätningen ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Hur går mätningen till?

Du får detaljerade anvisningar tillsammans med mätdosorna. Mätdosorna placeras ut i minst två rum, ett sovrum och i det mest använda rummet förutom sovrummet. När mättiden är slut skickar du tillbaka mätdosorna till mätlaboratoriet tillsammans med formuläret du fyllt i. Efter någon vecka kommer mätresultatet med posten. Du kan beställa mätdosor hos ackrediterade företag. Du hittar dem i SWEDAC: s ackrediteringsregister.

Mät länge

Mätningen ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir mätningen. Radonhalten varierar, både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar. Ventilationen ska vara öppen under mätningen.

Hur ofta ska man mäta?

Radonhalten förändras inte så mycket men om du har gjort förändringar i bostaden t ex bytt fönster eller isolerat kan det vara idé att göra en ny radonmätning.

Ska fritidshus mätas?

Eftersom man oftast vistas endast kortare perioder i sitt fritidshus är det inte nödvändigt att mäta radonhalten där.

Mät inte:

  • Om du ska renovera eller bygga om under mätperioden. Undantag gäller vid mindre reparationer, till exempel tapetsering. 
  • Om huset står obebott i mer än tre veckor under mätperioden.

Bor du i lägenhet?

Om du bor i flerbostadshus är det din fastighetsägares skyldighet att se till att radonhalterna inte är för höga. Vänd dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att höra vad som har gjorts.

Ska du köpa eller bygga hus?

Om du ska köpa ett hus måste du själv ta reda på om det finns problem med radon, eftersom radon inte betraktas som ett dolt fel. Däremot har säljare och mäklare en skyldighet att upplysa dig om eventuella radonproblem som de har kännedom om.

Ska du bygga nytt – glöm då inte att kontrollera marken innan du bygger. På miljöavdelningen finns kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-04-20