Förorenade områden

Skellefteå kommun tar ansvar för att rusta upp Scharins industriområde i Ursviken. Där är marken på vissa ställen förorenad av mycket höga halter av dioxin och arsenik på grund av tidigare industriverksamhet. På uppdrag av Länsstyrelsen arbetar även miljönämnden med att inventera kommunens förorenade områden enligt MIFO-modellen. Avsikten är att kartlägga var risker finns för markföroreningar på grund av nuvarande eller tidigare industriella verksamheter.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-20