Från gårdfarihandel till storindustri

AB Scharins & Söner grundades av Adolf Fredrik Scharin (1797-1877), född på Sunnanå i Skellefteå. Adolf Fredrik Scharin sålde tyger, kryddor m.m. på marknader. År 1824 fick han möjligheten att bedriva näringsverksamhet och började då köpa upp tjära som såldes vidare till Stockholm. Verksamheten växte eftersom och kom att omfatta även båtar byggda på eget rederi.

Med ett lånat startkapital på 300 kronor öppnade Adolf Fredrik Scharin en detaljaffär i Umeå den 12 juli 1824 och med det starten på det Scharinska handelshuset.

Adolf Fredrik Scharins fick tre söner Adolf, Nils August och Carl Oscar. Sönerna började efterhand arbeta i företaget. 1877 dog Adolf Fredrik Scharins 80 år gammal. Den äldste sonen Adolf hade dött några år tidigare än fadern, så Nils och Carl fortsatte bedriva verksamheten. Nils köpte sedan ut sin bror från företaget och skötte ensam affärerna.

Nytt blod till företaget

I slutet av 1800-talet bytte Egil Unander-Scharin inriktning på det Scharinska handelshuset till sågverk och industriellt användande av skogstillgångar. Under Egil Unander-Scharin växte företaget ytterligare och han lät anlägga flera trämassefabriker och sågverk i Västerbotten och i Finland, och utvidgade kraftstationen vid Umeälven. På 1930-talet startade man tillverkning av wallboard (träfiberskivor, masonit, MDF) i en fabrik i Clemensnäs.

Egil Unander-Scharin skulle aldrig få se fabriken i Clemensnäs i fullbordat skick, under julhelgen 1910 drabbades han av en hjärtattack och avled. Änkan Fanny Unander-Scharin ägnade nu alla sina krafter åt att bevara företaget åt familjen. Trots många svårigheter lyckades hon också under de närmast följande åren fortsätta sin makes verk. 1913 ombildades de olika intressena till ett bolag, som fick namnet AB Scharins Söner och 3 år senare kunde den äldste sonen Arne efter ekonomisk utbildning bli direktör i företaget.

1970 upphörde flottningen på Skellefteälven, och när  Scharins & Söner 1983 gick i konkurs hade företaget funnits i 160 år i familjen Unander-Scharin ägo.
 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07