Naturskydd

Skellefteå har en vacker och varierad natur. Vi har ett rikt och levande odlingslandskap, flera rinnande vattendrag, sjöar, myrar och milsvida skogar. Den kalkrika berggrunden har berikat vår flora med många intressanta arter. Det är viktigt att vi bevarar detta. Ett sätt är att skydda områden med höga naturvärden.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-03-30