Biotopskydd och skyddsområden

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd. Skyddet kan ges till områden på upp till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar om biotopskydd på skogsmark medan länsstyrelsen fattar beslut på övrig mark.

I Skellefteå kommun har 49 områden fått denna typ av skydd. Se tabellen.

Skogar med biotopskydd
Namn Objekttyp Karta Beslutsdatum
Gagsmark 17:1 barrskog 23L NV, 6b 1994-10-31
Broänge 1:15 barrnaturskog 22L SV, 0c 1995-04-04
Önnesmark 1:12 barrnaturskog 22L SV, 2c 1995-12-07
Skråmträsk 7:21 barrnaturskog 22K NO, 5f 1996-10-15
Bergsbyn barrnaturskog 22L NV, 8a 1997-12-04
Lappselsberget barrnaturskog 22J NO, 7i 1997-12-05
Lidsjön 1:5 barrnaturskog 21K, 9d
Burträsks-Norrliden 1:3 barrnaturskog 21K, 0d
Fällfors 4:5 ravinskog 23k, 6g
Blacke 1:9 barrnaturskog 22L, 0d

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20