Avgifter strandskyddsdispens

Kostnad strandskyddsdispens
Ansökan om Kostnad
Strandskyddsdispens ca 5 100 kr
Upplägg av muddermassor ca 2 000 kr
Vattenverksamhet timtaxa (890 kr/tim)
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-03-30