Gräsklippning

Kommunens gräsytor delas in i tre klasser med skilda typer av skötsel som ger olika utseenden på gräsmattorna. Det är viktigt att även gräset och blommorna tillåts blomma på vissa ställen, så vi ger livsrum åt humlor, bin och övriga insekter.

Tre typer av gräsklippning

Typ 1 är den vanligaste och oftast klippta gräsmattan. Den klipper vi ungefär var fjortonde dag med gräsklippare. Putsning runt träd, stolpar med mera, görs några gånger per år. Klippningen utförs under hela säsongen från att gräset börjar växa i slutet av maj till mitten av september.

Typ 2 är de ytor som inte används och där vi släpper upp gräset till vad vi kallar högvuxen gräsyta. Den klipper vi med så kallad betesputs tre till fyra gånger per säsong.

Typ 3 är den yta som klipps med slaghack en gång per år, exempelvis ängsytor där vi vill ha årlig blomning. Denna typ av yta är vägområden, obebyggda tomter eller gammal åkermark. Syftet är att marken ska hållas öppen och inte växa igen. Ytorna används inte till aktiviteter.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-03-31