Sjöar och vattendrag

Vi vill behålla våra sjöar och vattendrag friska och levande. Därför kontrollerar kommunen regelbundet vattenkemi och artförekomst. Om det sker förändringar upptäcker vi dem i ett tidigt skede. Under senare år har vi också i större utsträckning börjat att åtgärda påverkade vatten.

Övergödning av våra sjöar leder ibland till oönskade algblomningar. Det kan innebära att  sjöarnas värde för rekreation som bad och fiske försämras. Normalt har vi dock en mycket bra badvattenkvalitet i våra vatten.

Vi har kartlagt många av våra sjöar och tagit fram djupkartor som kan vara värdefulla i många sammanhang, t ex vid fritidsfiske och olika typer av miljöundersökningar.

Livskraftiga fiskstammar utgör grunden för ett rikt sportfiske och fritidsfiske. Kommunen undersöker förekomst och påverkan på våra fiskbestånd. I olika projekt sker, i samarbete med fiskevårdsorganisationerna, också återställning av påverkade vatten. 

Även om nedfallet av försurande ämnen minskar är försurningen av sjöar och vattendrag fortfarande ett problem. Kalkning sker därför årligen i prioriterade vatten. För att följa effekterna av kalkningen tas regelbundet prover på vattenkemi, bottenfauna och fiskbestånd.

I sjöar undersöker vi fiskbestånden genom standardiserade nätfisken och i vattendrag provfiskas vissa sträckor med hjälp av elektricitet och varje år tar vi hundratals vattenprover.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-07-10