Algblomning

När växtplankton förekommer i så stor mängd att vattnet grumlas kallar vi det för algblomning. De flesta algblomningar är mycket viktiga och utgör föda för andra organismer. Men det finns olika typer av alger och vissa kan utveckla giftiga ämnen som kan vara farliga för människor och djur. Barn, hundar och andra husdjur är extra känsliga. Då det är algblomning bör man inte bada.

Hur ser en algblomning ut i våra sjöar?

Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Hos oss är det vanligast att det ser ut som om någon har hällt ut ljusgrön till blågrön målarfärg i vattnet. Vattnet blir kraftig grumligt och det kan uppstå "slingrande" mönster på vattenytan. 

Algblomning badet Skråmträsk 2006

Algmassorna kan vara begränsade till små ytor i vissa vikar men de kan också täcka hela sjön.  Vissa algblomningar kan dessutom lukta illa.

Allt som är grumligt i vatten är inte algblomning, vattnet färgas och grumlas även av andra orsaker, till exempel av pollen, uppgrumlat bottensediment och losslitna större alger.

Vid mindre algblomningar ansamlas alger ofta av vinden till någon vik. I fall vinden ändrar riktning följer algerna med till någon annan del av sjön.

Algblomningar kan vara giftiga

De algblomningar som sker hos oss under högsommaren utgörs nästan alltid av cyanobakterier (blågröna alger) Dessa alger kan under vissa omständigheter bilda starka nervgifter, algtoxiner, och innebära en hälsofara för människor och djur. Eftersom det inte med blotta ögat går att avgöra om en algblomning är giftig bör du för säkerhets skull undvika kontakt med blomningar och alltid räkna med att de är giftiga.

Var försiktigt!

Det är säkrast att undvika vatten med blommande alger. Småbarn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten, där det blommar. Små barn kan genom kallsupar lätt få i sig stora mängder vatten. Kliande hudutslag kan även uppkomma om du sitter på en strand där alger spolats upp på land.

Husdjur kan inte känna om vattnet är giftigt. De kan därför få i sig dödliga doser av alggifter om de dricker vatten med alger eller då de slickar av pälsen efter ett bad i algblommande vatten.

Tänk på att gift kan finnas kvar en period efter att algerna inte längre syns.

Vanlig symptom

Några symptom på förgiftning är illamående, hudirritationer och ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feberattacker. Kontakta läkare om du fått sådana symptom. Om du har badat i vatten med algblomning bör du duscha efteråt.

De första symptomen hos djur som fått i sig giftigt vatten är kräkningar och diarré. Ett husdjur som uppvisar symptom måste snabbt komma under behandling hos en veterinär. Om djuret har badat ska det snarast sköljas av och torkas.

Döda djur

Såväl fiskar, fåglar som däggdjur kan dö av alggifter. I Skråmträsket dog fisk vid en algblomning 1994. Svenska och utländska rapporter visar att algblomningar har lett till flera husdjurs död i insjöar och havsområden runt Sverige.  I Sverige är det ovanligt att alggifter överförs från till exempel fiskar till människor. Största orsaken till att fiskar och vattenlevande djur dör i samband med algblomning är den syrebrist som uppstår då stora algmassor bryts ned efter en blomning.

Algblomning förekommer i flera sjöar i kommunen

Samhällsbyggnad Miljö vill gärna få in rapporter om algblomning för att få en bild över  omfattningen. Vi kan gå ut med riktad information till boende i området men även informera om vilka åtgärder man kan vidta för att minska problemen.

Varje sommar rapporteras flera algblomning i kommunens sjöar. Algerna gynnas av höga fosforhalter i vatten vilket innebär att det är främst de näringsrika sjöarna som drabbas. Näringen tillförs ofta från jordbruksmark eller via dåliga avlopp från hushållen. De arter som ofta blommar hos oss gynnas också av varma somrar med höga vattentemperaturer. Några sjöar där det har förekommit algblomning listas i tabellen nedan:

Några sjöar där algblomning förekommit
Sjöar
Bredträsket, Jörn
Granbergsträsket, Jörn
Hamptjärnen, Åbyn Burträsk
Hemträsket, Gummark
Falkträsket
Falmarksträsket
Skråmträsket
Uttersjöträsket
Yttre Ljusvattnet, Ljusvattnet Burträsk

Rapportera iakttagelser av algblomning i sjöar till

  • Samhällsbyggnad Miljö, via kundtjänst tel 0910-73 50 00.

Algblomning i havet rapporteras även till

  • Informationscentralen för Bottniska viken, tel 090-10 73 55.
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-07-10