Provfiske

Mängder av provfisken utförs varje år för att kunna bedöma olika fisksamhällens och fiskarters status i sjöar och vattendrag.

Med kontinuerliga provfisken finns möjlighet att följa upp effekter av till exempel försurning, kalkning och fiskevård eller naturliga variationer i miljön. Provfiskena är också viktiga underlag till miljökonsekvensbeskrivningar som tas fram i vattenärenden.
 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-07-10