Referensvatten

Inom miljö övervakningen ingår undersökningar av vattenkemi i sjöar och vattendrag som en viktig del. Resultaten från undersökningar som ingår i nationella och regionala program finns i många fall utlagda på nätet i sökbara databaser.

Resultaten kan laddas hem eller ritas upp som grafer på skärmen. Länkar till referensstationer inom Skellefteå kommun från SLU's hemsida:

Vattendrag

(Länkarna öppnas i nya fönster.)

Sjöar

(Länkarna öppnas i nya fönster.)

 


Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-07-10