Natur, parker och lekplatser

Grönområden och parker kan ge återhämtning och rekreation när vi känner oss stressade. Och det är viktigt att skydda värdefull natur för framtida generationer.

Det finns över 100 allmänna lekplatser i vår kommun och vi har en lång historia med offentliga parker. Vi vill behålla våra sjöar och vattendrag friska och levande därför kontrollerar vi regelbundet vattenkemi och artförekomst. Läs mer om natur, parker och lekplatser på de här sidorna.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02