Detaljplanering steg för steg

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar kommunen när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra sitt byggprojekt.

Här presenteras planprocessen översiktligt (pdf)

Prioriteringsordning

Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med många byggprojekt. Det är roligt att det händer mycket, samtidigt som det innebär att antalet planuppdrag har ökat kraftigt. I dagsläget är det svårt i hela landet att rekrytera planarkitekter och i Skellefteå kommun har vi länge försökt fylla en vakans.

Därför tvingas vi prioritera bland nya planuppdrag och placera dem i kö i väntan på ledig kapacitet. Bygg- och miljönämnden har beslutat om en prioritering av arbetet med detaljplaner.

Prioritering av kommunens arbete med detaljplaner (pdf)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12