Översiktsplaner och detaljplaner

Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny översiktsplan eller detaljplan. Här hittar du aktuella planutställningar.

Synpunkter på aktuella planer

Du har rätt att lämna synpunkter på de planförslag du berörs av. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till bygg- och miljönämnden innan sista datum för planen.

Översiktsplaner och detaljplaner

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta reda på vilken plan som gäller för området.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2019-09-30