Översiktsplaner och detaljplaner

  • Näsuddens industriområde får ny detaljplan

    2018-11-30

    Skellefteå kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Näsuddens industriområde i Skelleftehamn. Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.

    Läs mer

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: