Hållbarhet och klimat

Att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling är en utmaning. Vi måste arbeta på många olika fronter. Skellefteå är ledande inom hållbart träbyggande och vi jobbar aktivt för att fler ska välja hållbara och säkra resor. En stor utmaning är att bryta beroendet av fossila bränslen, som är ett av Skellefteå kommuns miljömål.

Genom att minska vår energianvändning minskar vi också vår klimatpåverkan. Sveriges riksdag har antagit en mängd miljömål som måste nås för att vi ska kunna lösa våra miljöproblem.

Läs Skellefteå kommuns energiplan.

Skellefteå kommuns energiplan är under omarbetningen. Den beräknas vara klar under 2021.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-09-04
Sida

Hållbart resande

Hållbart resande är konkreta handlingar. Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka kollektivt reser du hållbart. Väldigt enkelt...

Läs mer
Sida

Hållbart byggande

Att bygga hållbara städer och samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning. I Skellefteå tar vi som kommun vår del av ans...

Läs mer