Grön rutt

En grön rutt för post, tidningar och sopor har införts på ett flertal områden i Skellefteå. Och fler är på gång. Utdelning av post, tidningar och hämtning av sopor sker från en sida av gatan och vinsterna är många. Mindre utsläpp, färre stopp och bättre arbetsmiljö är några av de positiva effekterna.

Den nya miljövänliga rutten är ett samarbete mellan PostNord, Tidningstjänst och Skellefteå kommun. För kommunen är projektet ett värdefullt led i att bli en hållbar kommun. Målet är att skapa en bättre miljö och öka trafiksäkerheten.

Sopkärl och postlådor på samma sida ger flera fördelar

Det är många som arbetar i ett bostadskvarter. Morgontidningar och post ska delas ut, sopor ska hämtas och vägen ska snöröjas. Alla dessa fordon som vistas i ett kvarter påverkar både säkerheten och miljön. Dessutom påverkar framkomligheten i området våra medarbetares arbetsmiljö. Att placera sopkärl och postlådor på samma sida av vägen innebär flera fördelar både för boende och för de som arbetar i området:

 • Kortare färdväg när fordon kör ett varv runt kvarteret istället för två vilket ger minskade utsläpp av koldioxid.
 • Färre starter och stopp minskar utsläppen och ger chaufförerna en förbättrad arbetsmiljö.
 • Rätt placerade sopkärl och postlådor innebär att fordon aldrig behöver backas vilket ökar trafiksäkerheten.
 • Minskat buller när fordonen vistas kortare tid i området.
 • Snöröjningen underlättas.
 • Bättre arbetsmiljö för våra medarbetare eftersom det blir lättare att komma åt postlådor och sopkärl.
 • Förbättrad trafiksäkerhet genom färre transporter på din gata
 • Bättre ekonomi med mindre slitage på bilar och minskad bränsleförbrukning

Här finns Grön rutt

 • Moröbacke
 • Sunnanå
 • Sörböle
 • Vitberget

Planering för framtiden

 • 2015 delar av Ursviken
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14