Trä - en viktig del av Skellefteås hållbara samhällsbyggande

Skellefteå är en modern trästad och driver den tekniska utvecklingen inom trä. I kombination med forskning och utveckling kring träbyggande på Campus förverkligas visioner om hållbart byggande som skapar attraktiva och sunda livsmiljöer till gagn för hela landet. Träbranschen i regionen har tagit ledartröjan i denna förändring av byggandet.

För mer information

Mer material och filmer om Trästad Skellefteå

Kontakt: Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun

Nyhetsbrev

Nu finns ett nyhetsbrev om hållbart byggande och Trästad Skellefteå att prenumerera på.
Det kommer ut fyra gånger per år med nyheter för dig som vill hålla dig uppdaterad.

Tidigare nyhetsbrev

December 2018

April 2019

Juni-Juli 2019

Oktober 2019

December 2019

 

 

 

Kalendarium

Utställningarna Woodland Sweden och Plots Prints Projections - Displaced


Mer information om utställningen Woodland Sweden
Mer information om utställningen Plots Prints Projections - Displaced

 


Besök från Nätverket för nya stadsdelar, samordning för bostadsbyggande, regeringskansliet (nytt datum ej klart)

Årsmöte Trästad Sverige i Sunne (nytt datum i juni)  

http://www.trastad.se/

Här hittar du program

Besök av Fyrbodals kommunförbund (nytt datum ej klart)

Här hittar du inbjudan och program

Föredrag, konferens-/seminariedag i Sundsvall
Tema Ökat trähusbyggande
Arrangör Länsstyrelsen Västernorrland
,  (nytt datum ej klart)

6 april 2020:
Inför processarbetet med översyn av Träbyggnadsstrategin. Skellefteå Kommun i samarbete med träindustrin och akademin (LTU och RISE Skellefteå) både via Skype och på plats via LTU, Campus Skellefteå

20 april 2020:
Årsmöte klimatkommunerna via Skype 

www.klimatkommunerna.se

Läs mer i Save the date

Här hittar du inbjudan, program och anmälan

Anmälan senast 5 april.

 

6 oktober 2020 i Skellefteå:  
Dagskonferens, Kunskapsdag i Skellefteå
Materialoptimering för att bygga miljösmart i framtiden

 

7 oktober 2020 i Borlänge:
Föredrag, Träbyggnadskonferens för att stärka träbyggandet i Region Dalarna.
Arrangörer: Dala regionen, Byggdialog och Borlänge kommun

 

27-28 april 2021 i Sundsvall:
Föredrag Hållbarhetskonferens Bomorrow HSB Sundsvall

  

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-04-07