Trä - en viktig del av Skellefteås hållbara samhällsbyggande

Skellefteå är en modern trästad och driver den tekniska utvecklingen inom trä. I kombination med forskning och utveckling kring träbyggande på Campus förverkligas visioner om hållbart byggande som skapar attraktiva och sunda livsmiljöer till gagn för hela landet. Träbranschen i regionen har tagit ledartröjan i denna förändring av byggandet.

För mer information

Mer material och filmer om Trästad Skellefteå

Kontakt: Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun

Nyhetsbrev

Nu finns ett nyhetsbrev om hållbart byggande och Trästad Skellefteå att prenumerera på.
Det kommer ut fyra gånger per år med nyheter för dig som vill hålla dig uppdaterad.

Tidigare nyhetsbrev

December 2018

April 2019

Juni-Juli 2019

Oktober 2019

 

Kalendarium

Utställningarna Woodland Sweden och Plots Prints Projections - Displaced


Mer information om utställningen Woodland Sweden
Mer information om utställningen Plots Prints Projections - Displaced

 

22 januari: Skogens Dag - Framtidens skog som viktig del i klimatarbetet

Datum: 22 januari 2020
Tid: 10.00-17.00
Plats: Lokal Stockholm, Grand Hotel, Stockholm

Inbjudan

 

23 januari: Hållbart och cirkulärt byggande

Datum: 23 januari 2020.

Tid: 9.45-15.00.

Plats: Grand Hotel, Stockholm

Läs mer i "Save the date" (pdf, nytt fönster)

Inbjudan

För program gå in på http://www.trastad.se/

 

18-19 mars: Årsmöte Trästad Sverige  

http://www.trastad.se/

Program kommer.

 

20-21 april: Årsmöte i Skellefteå, Sveriges Klimatkommuner

www.klimatkommunerna.se

Läs mer i Save the date

Program kommer.

 

 

 

13 maj: Kunskapsdag

  

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-01-15