Trä en viktig del av Skellefteås gröna profil

Skellefteå är en modern trästad och driver den tekniska utvecklingen inom trä. I kombination med forskning och utveckling kring träbyggande på Campus förverkligas visioner om hållbart byggande som skapar attraktiva och sunda livsmiljöer till gagn för hela landet. Träbranschen i regionen har tagit ledartröjan i denna förändring av byggandet.

För mer information

Mer material och filmer om Trästad Skellefteå

Kontakt: Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun

På gång inom Trästad Skellefteå

  • 5 september, Skandinavisk delegation på besök, Governors North Meeting.
  • 27-28 september, Forum Wood Building Nordic.
  • 4-5 oktober, Kickoff möte och besök. SVERIGES ARKITEKTER Arkitekt SAR/MSA.
  • 8 okt, Dialogmöte om stadsutveckling i Skellefteå. Tema Mark och exploatering.
    Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Skellefteå kommun i samarbete.
  • 25 oktober, Träseminarium, Skellefteå kommun i samarbete med Trästad Sverige.
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-17