Mer om Trästad Skellefteå

Här hittar du mer information och material om Trästad, hållbart byggande och träbyggnadsstrategin i Skellefteå.

Om Trästad Skellefteå

Trä i tiden - tidning från Trästad Sverige (pdf)

Trästad Skellefteå, magasin (pdf)

Skellefteå City of Wood, magazine (pdf)

Syfte med Trästad Skellefteå (pdf)

 

Om hållbart byggande

Hållbart byggande i Skellefteå - riktlinjer och checklista

 

Om träbyggnadsstrategin

Träbyggnadsstrategin (pdf)

Wood construction strategy (pdf)

 

Utställningarna Woodland Sweden och Plots Prints Projections - Displaced

Mer information om utställningen Woodland Sweden

Mer information om utställningen Plots Prints Projections - Displaced

Så bygger vi norra Sveriges städer mer hållbart

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-08-28