Planer för landsbygd

I Skellefteå kommuns landsbygd, som är större än hela Sundsvall, Stockholm och Jönköpings kommuner tillsammans, bor och verkar nära hälften av Skellefteås invånare. För att kommunen ska kunna utvecklas är det angeläget att se till helheten.

I en tid där efterfrågan på bostäder, närodlad mat, förnybar energi och unik turism ökar är en levande landsbygd en tillgång och en förutsättning för tillväxten i kommunen. Landsbygden som resurs blir i framtiden allt viktigare för såväl landsbygds- som stadsbor.

Vad gör kommunen?

Kommunen håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder. Läs mer om arbetet med landsbygdsplanen.

Framtagna fördjupade översiktsplaner finns även för samtliga nio serviceorter, för kusten, vindkraften, kulturvården samt naturvården. Utöver det så jobbar kommunen med ett flertal strategier, projekt och planer för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. På den här delen av kommunens webbplats kan du läsa mer om vilka dessa är.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-10-29
Sida

Byar och byaföreningar

Det finns mellan 150 och 160 byar i Skellefteå kommun. Här är en lista över några samhällen, byar och tätorter som har en aktiv webbplats.

Läs mer