Företagande på landsbygden

Skellefteå har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för fler företag att starta och etablera sig i kommunen. Fler arbetstillfällen är något som helt enkelt är nödvändigt om befolkningsmålet 80 000 invånare ska kunna uppnås.

Har du ett företag, funderar du på att starta eller ta över ett, vill du veta vilka bidrag som finns att söka? Här på kommunens hemsida kan du få all den information du behöver kring företag och arbete. Och räcker inte det är det bara att kontakta kommunen så ska vi försöka besvara dina frågor så gott det går.

Läs mer

 


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13