Hållbara sociala servicepunkter

För att kommunen ska kunna utvecklas och vara attraktiv att bo och leva i måste det satsas på både stad och land. Men i mindre tätbebyggda områden är det svårt att upprätthålla en hållbar grundläggande service. Nya lösningar och strategier måste därför till för att kunna säkerställa möjligheten att bo kvar på landsbygden. Här kan du läsa om de strategier som finns och skrivs samt vilka medel du kan söka om du vill utveckla servicen där du bor.

Kommunen satsar på Hållbara sociala servicepunkter

Skellefteås byautvecklingsråd har under några år drivit Hållbara sociala servicepunkter i Jörn, Drängsmark, Skråmträsk, Nedre Bäck, Bygdsiljum, Storkågeträsk och Vebomark. Något som lett till att orterna kunnat utöka sin service, fler arbetstillfällen har skapats och byarna har kunnat utvecklas. Nu (2014) väljer kommunen att satsa ytterligare på projektet genom att gå in med 350 000 kr till projektet.

Läs mer om Byautvecklingsrådet för att se vilka olika projekt de arbetar med.

Länk till Byautvecklingsrådet (nytt fönster)

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-06-09