Skellefteå växer

Här samlar vi information om större planer och projekt som vi arbetar med för att utveckla Skellefteå.

Alla planer och projekt ska leda mot övergripande mål som är beslutade av kommunfullmäktige och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan antogs av kommunfullmäktige hösten 2016. Planen svarar på en mängd olika frågor om hur vi bland annat ska utveckla mötesplatser, trafik, bostäder, arbetsplatser och gröna områden. Arbetet är igång att förverkliga den.

Ta en titt på både vad som händer och vad som planeras just nu.

Skellefteå växer

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-12-14