Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun

Skellefteå kommun har antagit en bredbandsstrategi där planen är att stärka infrastrukturen så att minst 90 procent av alla hushåll och företag får tillgång till bredband av hög kapacitet (100 Mbit/s). Utbyggnaden ska ske både ideellt, kommersiellt och med samhällsstöd.

Skellefteå kommun har sökt och beviljats närmare 40  miljoner kronor i stöd under den aktuella perioden för att ansluta ungefär 1 000 abonnenter. Kommunen kommer att fatta årliga beslut om kommande utbyggnadsprojekt utifrån ett antal kriterier. Tillsammans med Skellefteå kraft har kommunen under våren 2018 även ansökt om och beviljats ytterligare cirka 16 miljoner kronor. Tidsperspektivet är fram till 2020.

Kommunens bredbandsstrategi

Kommunens bredbandsstrategi är en förutsättning för att i framtiden söka stöd ur EU-programmen. Via landsbygdsprogrammet kommer byaföreningar med flera att kunna ansöka om stöd till utbyggnad av bredband. Länsstyrelsen kommer i de fallen att ha kommunens bredbandsstrategi som underlag i utvärderingen av de orter eller byar som söker direkt via Länsstyrelsen.

Bredbandsstrategi del 1, målsättningar och åtgärder (pdf, nytt fönster)

Bredbandsstrategi del 2, förutsättningar (pdf, nytt fönster)


Stöd för fibernät i ett 40-tal orter utanför tätort

Skellefteå Kraft har tillsammans med Skellefteå kommun fått stödmedel från Jordbruksverket för att bygga fibernät i ett 40-tal byar i Skellefteå kommun. I de byar som beviljas stöd ska fibernäten vara byggda senast 2020.

Anslutningsavgiftens storlek är dels beroende av beslut om stöd, dels beroende av att tillräckligt många husägare i respektive by tecknar bindande avtal om leverans av bredbandsanslutning.

För mer information om avgifter kontakta Skellefteå Kraft.


Skellefteå Krafts planer på bredbandsutbyggnad

Skellefteå Kraft presenterar utbyggnadsplanerna på sin webbplats.

Nybyggnad av bredband i nya områden


Bredband till fler

I projektet ”Bredband till fler” bygger Skellefteå kommun ortsammanbindande nät. Skellefteå Kraft nyttjar dessa ortsammanbindande nät för att ansluta vissa av byarna i sina utbyggnadsprojekt.

Detta gäller sträckorna:

  • Byske–Furuögrund
  • Åsträsk–Kalvträsk


Bredband till fler, etapp 2

  • Mjödvattnet–Vallen–Svarttjärn
  • Svarttjärn–Holmsvattnet
  • Innervik–Tjärn

Att bygga smart är detsamma som att bygga logiskt. Det vill säga att de byanät som byggs måste ha ett ortssammanbindande nät att koppla upp sig mot.

Samverkansprojektet "Bredband till fler" ägs av AC-Net. Det breder ut sig likt ett paraply under vilket utbyggnad av såväl ortssammanbindande nät som områdesnät samordnas i samarbete mellan AC-Net och kommunerna.

Mer information om projektet finns hos AC-Net  

 

Mer information om bredband

Skellefteå Krafts tidsplan för utbyggnad

Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts bredbandsportal

IT-infrastruktur

Jordbruksverket

Post- och telestyrelsen – om bredbandsnytta

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-28