IT-infrastruktur

Västerbotten samordnar utbyggnaden av IT-infrastruktur i länets kommuner. Genom uppbyggnad av lokala nät och den genomförda uppgraderingen av AC-Net, ökar möjligheten att ansluta företag och organisationer till nätet.

AC-Net (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-03-30