Norrbottniabanan, tåg, resande, kollektivtrafik

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att Sverige tillsammans med EU ska nå klimatmålet att sänka koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

Om projektet
Trafikverket arbetar i dagsläget med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå. Regeringen har fattat ett slutgiltigt beslut om den nationella transportplanen för de kommande tio åren (2018-2029). Det innebär att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018.

Delsträckor mellan Umeå och Skellefteå
Första delsträckan, Umeå–Dåva
Andra delsträckan, Dåva–Södra kommungränsen
Tredje delsträckan, Södra kommungränsen–Skellefteå C
Stationslägen längs delsträckorna: Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå.

Järnvägsplaner inom Skellefteå kommun
De järnvägsplaner som berör Skellefteå kommun i den tredje delsträckan är:
Ytterbyn–Granbodarna (JP05)
Granbodarna–Södra Innervik (JP06)
Södra Innervik–Skellefteå C (JP07)

Aktörer
Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-11-28
Relaterad information

Trafikverkets samrådsmöten

Samråd ger chans att påverka ett väg- eller järnvägsprojekt. Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken ...

Läs mer
Relaterad information

Skellefteå resecentrum

Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv bytespunkt är en viktig satsning för att skapa bra trafikflöden för fler Skelleftebor och besökare...

Läs mer