skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum

På Skellefteå resecentrum ska närheten vara central. Det ska vara enkelt att resa till och från Skellefteå, oavsett vart du kommer ifrån eller vart du ska samt oavsett om du cyklar, går eller åker tåg, buss eller bil.

En av de främsta fördelarna med Skellefteås blivande resecentrum är att det mesta du behöver ligger inom gångavstånd. Det kommer att vara enkelt och nära till kulturutbud, lasarett och stadskärna. Via en inbjudande passage under järnvägen knyts dessutom stadsdelen Norrböle närmare centrum genom en förlängning av Trädgårdsgatan.

Men även om möjligheterna är många så finns det givetvis utmaningar. Många funktioner ska samsas på en begränsad yta samtidigt som höjdskillnaderna i området är en utmaning i sig. I planeringsskedet, där vi just nu befinner oss, görs utredningar för bästa möjliga resultat. En av dessa utredningar visar till exempel att det befintliga stationshuset inte kan stå kvar på sin nuvarande plats. Men vad ska vi göra med det? Ska det rivas eller kanske flyttas? För att skapa framtidens resecentrum och främja det kollektiva resandet i staden, kommunen och regionen, är det här frågor som vi måste hantera och lösa.

Skellefteås blivande resecentrum ligger norr om Sara kulturhus, med den södra entrén mot Södra Järnvägsgatan. Passagen under järnvägen fungerar som en förlängning av Trädgårdsgatan vidare mot stadsdelen Norrböle. Vid järnvägen planeras plats för bussar att angöra samt ett parkeringshus för både bil och cykel.

Om projektet

Skellefteå växer vilket betyder ökade krav på transportinfrastruktur och logistik. Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå. Arbetet med järnvägsplanerna förväntas vara klart 2021. Detta medför att kommunen måste tillgodose behovet av ett funktionellt resecentrum, och just nu pågår planeringen. Byggstarten för Skellefteås nya resecentrum är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan, och i dagsläget finns inget politiskt beslut om finansiering.

Funktionsstudie för Skellefteå resecentrum

En funktionsstudie för Skellefteå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 25 maj 2020. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå. Syftet med funktionsstudien är att ge en inriktning för det framtida arbetet.

Länk till funktionsstudien (pdf)

Aktörer

Skellefteå kommun i samarbete med bland annat Trafikverket, Länstrafiken, Skellefteå buss. I vissa fokusfrågor tas andra aktörer med i arbetet, exempelvis polisen, räddningstjänsten, FRIS, och funktionsrättsföreningar.

Övrig information och material

Frågor och svar om Skellefteå resecentrum
Trafikverkets hemsida, Norrbotniabanan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-11-25
Relaterad information

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

Banan ska förstärka godstr...

Läs mer
Relaterad information

Trafikverkets samrådsmöten

Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska placeras, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikver...

Läs mer