Illustration över Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum

På Skellefteå resecentrum ska närheten vara central. Det ska vara enkelt att resa till och från Skellefteå, oavsett vart du kommer ifrån eller vart du ska och oavsett om du cyklar, går eller åker tåg, buss eller bil.

På Skellefteå resecentrum ska närheten vara central. Det ska vara enkelt att resa till och från Skellefteå, oavsett vart du kommer ifrån eller vart du ska och oavsett om du cyklar, går eller åker tåg, buss eller bil.

En av de främsta fördelarna med Skellefteås blivande resecentrum är att det mesta du behöver ligger på gångavstånd, något som få städer kan erbjuda. Det kommer att vara enkelt och nära till kulturutbud, lasarett och stadskärna. Via en inbjudande passage under järnvägen knyts dessutom stadsdelen Norrböle närmare centrum genom en förlängning av Trädgårdsgatan.

Men även om möjligheterna är många så finns det givetvis utmaningar. Många funktioner ska samsas på en begränsad yta samtidigt som höjdskillnaderna i området är en utmaning i sig. I planeringsskedet, där vi just nu befinner oss, görs utredningar för bästa möjliga resultat. En av dessa utredningar visar till exempel att det befintliga stationshuset inte kan stå kvar på sin nuvarande plats. Men vad ska vi göra med det? Ska det rivas eller kanske flyttas? För att skapa framtidens resecentrum och främja det kollektiva resandet i staden, kommunen och regionen, är det här frågor som vi måste hantera och lösa.


Om projektet
Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik. Trafikverkets arbete med att ta fram järnvägsplaner för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå förväntas vara klart 2021. Detta medför att kommunen måste tillgodose behovet av ett funktionellt resecentrum i Skellefteå, med plats för både buss och tåg. Just nu pågår planering av resecentrum. Idag finns inget politiskt beslut om finansiering men vi arbetar för att få till en byggstart år 2022.

Vi kommer att visa mer kring vårt arbete i samband med Trafikverkets samråd för Norrbotniabanans sträckning genom centrala Skellefteå vid årsskiftet 2019/2020. Då har vi kommit längre i vår planering. Passa på att träffa oss då!

Aktörer

Skellefteå kommun i samarbete med bland annat Trafikverket, Länstrafiken, Skellefteå buss. I vissa fokusfrågor tas andra aktörer med i arbetet, exempelvis polisen, räddningstjänsten, FRIS, och funktionsrättsföreningar.

Vilka är dina förväntningar?

Ett resecentrum är navet för resande och ska vara tillgängligt för alla. Sedan är det såklart trevligt om det även är inbjudande. Både för den som passerar dagligen, till den som besöker Skellefteå för allra första gången. Vad känns viktigast för dig i vårt kommande resecentrum? Tyck till på skelleftea.se/tyckomresecentrum


Övrig information och material

Frågor och svar om Skellefteå resecentrum
Trafikverkets hemsida, Norrbotniabanan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-09-05
Relaterad information

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

Banan ska förstärka godstr...

Läs mer
Relaterad information

Trafikverkets samrådsmöten

Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska placeras, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikver...

Läs mer