Ansluta kommunalt vatten och avlopp

Här kan du läsa hur du går tillväga för att ansöka om anslutning till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Välj om det är en privatbostad eller ett flerbostadshus, verksamhet som ska ansluta.

Ansluta flerbostadshus, verksamhet (vid nybyggnad) 

Ansluta privatbostad (villor fritidshus etc)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-13