Avgifter vatten- och avloppstjänster

Brukningsavgift - din löpande avgift för vatten

När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla in fastigheten till det kommunala ledningsnätet.  Alla som har den möjligheten är abonnenter och måste därför betala brukningsavgift. Avgiften betalas även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Brukningsavgifterna ska bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Fasta och rörliga kostnader

Brukningsavgiften består av fasta kostnader (lägenhetsavgift och mätaravgift) och rörliga kostnader (förbrukad mängd vatten). Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

Ditt abonnemang (dina brukningsavgifter) är löpande kostnader. Du betalar brukningsavgifterna genom vattenräkningen som kommer sex gånger per år.

Brukningsavgift - rörliga kostnader

Den rörliga kostnaden består av den mängd vatten som du förbrukar under ett år. Vi debiterar dig i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att fakturera dig efter så korrekt förbrukning som möjligt måste du läsa av vattenmätarställningen minst en gång per år och delge oss den. Den nya avläsningen visar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket kan innebära högre eller lägre avgift på nästa räkning. Avgiften räknas per kubikmeter levererat vatten.

 • Har du både dricksvatten och spillvatten, betalar du 19,50 kronor per kubikmeter.
 • Har du enbart dricksvatten, betalar du 9,75 kronor per kubikmeter.
 • Har du enbart spillvatten, betalar du 9,75 kronor per kubikmeter.

Läs mer om din vattenräkning och hur vi beräknar din vattenförbrukning

Brukningsavgift -  fasta kostnader

Fast kostnad för lägenhetsavgift

Det här är en grundavgift som ska täcka de allmänna kostnaderna för abonnemanget (tex administration och fakturering) samt bidra till att täcka kostnaderna för drift och underhåll för de kommunala ledningsnät du har anslutit din fastighet till. Hur stor kostnaden blir beror bland annat på hur stor din fastighet är och hur den nyttjas. Det kan verka konstigt men det vi kallar lägenheter är mått på fastighetens storlek och vad du använder din fastighet till. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många lägenheter din fastighet har. En vanlig enfamiljsvilla för privat boende bedöms normalt som 1 lägenhet.

Läs mer om hur vi beräknar antalet lägenheter

 • Har du dricksvatten, spillvatten och dagvatten betalar du 2210 kronor per år och lägenhet.
 • Har du dricksvatten och spillvatten betalar du 2085 kronor per år och lägenhet.
 • Har du enbart spillvatten betalar du 1 302,50 kronor per år och lägenhet.
 • Har du enbart vatten betalar du 1301,25 kronor per år och lägenhet.

Fast kostnad för mätare

Mätaravgiften beror på vilken storlek du har på din vattenmätare. Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

 • Har du en mätare av storlek Qn  5 m3 betalar du 750 kronor per år.
 • Har du en mätare av storlek Qn 10 m3 betalar du 1 500 kronor per år.
 • Har du en mätare av storlek Qn 20 m3 betalar du 3 000 kronor per år.
 • Har du en mätare av större storlek än 20 m3 tecknas separat avtal.

Priser för övriga tjänster

Om du som fastighetsägare vill ha någon tjänst utförd, inte betalar din räkning eller inte avbokar ett aviserat besök gäller avgifterna nedan per gång:

Typ av tjänst Inklusive moms
Nedtagning av vattenmätare 625 kr
Uppsättning av vattenmätare 625 kr
Avstängning av vattentillförsel 375 kr
Påsläpp av vattentillförsel 375 kr
Undersökning av vattenmätare 625 kr
Länsning av vattenmätarbrunn 1 250 kr
Förgäves besök, dvs. ej avbokat besök 625 kr
Byte av vattenmätare på grund av skadeorsak
Vattenmätare Qn 2,5/5 m3 1 000 kr
Vattenmätare Qn 6/10 m3 1 750 kr
Vattenmätare Qn 10/20 m3 3 250 kr

 

Priser för sprinkleranläggningar

För varje direktverkande sprinklerinstallation utan moms med moms
Dimension till och med V 90 mm 24 000 kr/år 30 000 kr/år
Dimension från och med V 100 mm till och med V 150 mm 44 000 kr/år 55 000 kr/år
Dimension större än V 150 mm 83 200 kr/år 104 000 kr/år
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-01-15