Avgifter vattenmätare

Om tekniska kontoret har utfört någon åtgärd på din fastighet får du betala för den tjänsten. Om du som fastighetsägare försummar det du är skyldig att göra, får du betala för att uppkomna fel ska kunna åtgärdas.

Du som begärt att få din vattenmätare undersökt och den blir godkänd, betalar en avgift på 625 kronor för att täcka undersökningskostnaderna. 

Priser för olika vattentjänster
Tjänst Pris kr
Nedtagning av vattenmätare 625
Uppsättning av vattenmätare 625
Avstängning av vattentillförsel 375
Påsläpp av vattentillförsel 375
Montering av strypbricka i vattenmätare 750
Demontering av strypbricka i vattenmätare 750
Undersökning av vattenmätare 625
Länsning av vattenmätarbrunn 1 250
Förgäves besök 625
Byte av vattenmätare på grund av skadeorsak
Vattenmätare storlek upp till 5m³ 1 000
Vattenmätare storlek  mellan 6m³ och till 10m³ 1 750
Vattenmätare storlek mellan 11m³ och till 20m³ 3 250
För varje sprinklerinstallation
Dimension till och med V 90 mm 7 500
Dimension från och med V 100 mm till och med V 150 mm 13 750
Dimension större än V 150 mm 26 000

* Normaltid för ned- eller inmontering av vattenmätare till sommarfritidshus är ungefär mellan den 15 maj och den 15 oktober.

Särskilda avtal

Beträffande avgifter för ansluten fastighet som ej brukar anläggningen, gäller att endast
fast avgift uttas under avstängningstiden enligt gällande taxa.

Om tekniska kontoret godkänt att spillvatten får avledas till dagvattennätet (kylvatten eller liknande) betalar du en avgift på 4,99 kronor per m³.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07