Din vattenräkning

Alla vill ha ett bra dricksvatten. Det är ett livsmedel som kräver en viss kvalité och det kostar. Därför får du en räkning om vilken du kan läsa här nedan. Du får vattenräkningen sex gånger per år. Du har möjlighet att betala den med autogiro. Du avläser din vattenmätare själv och meddelar oss din vattenförbrukning. Om du vill ändra din beräknade förbrukning kontaktar du kundtjänst.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-25

Läs mer här

 • Din vattenräkning

  Din vattenräkning kommer sex gånger per år; i början av februari, april, juni, augusti, oktober och december med förfallodag den sista i respektive månad. Du kan betala din räkning via autogiro. Då fyller du i och skickar in blanketten "Autogiroanmälan".

   

  Du kan också betala din räkning via e-faktura

 • Läsa av vattenmätaren

  En gång per år skickar vi ut ett avläsningskort till dig där vi ber dig läsa av vattenmätaren. Det gör vi för att vi ska få in exakt uppgift på hur stor din faktiska årsförbrukning är. Det kan innebära antingen en högre- eller lägre avgift på följande räkning, eftersom tidigare debiteringar gjorts efter den beräknade årsförbrukningen.

  Du kan också registrera mätarställningen via e-tjänsten "Avläsa vattenmätare" eller via smartphone och appen ”Mitt Skellefteå” eller ringa Kundtjänst, 0910-76 50 00 (tryck 3).

  Vart tredje år åker vi ut och läser av din mätare för att minska risken för eventuella felavläsningar.

 • Din beräknade årsförbrukning av vatten

  Vi beräknar att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 kubikmeter vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi ifrån detta, tidigare årsförbrukning eller enligt de uppgifter du lämnar till oss. Om antalet personer i din familj ändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa bli överraskad av kostnaden är det bra om du kontaktar kundtjänst 0910 73 50 00 så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

   

 • Återbetalning

  Om du får en kreditfaktura och inte vill ha beloppet utbetalt via utbetalningskort kan du kontakta Kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se för att meddela ditt kontonummer eller be oss dra av återbetalningen på kommande räkning. Detta måste du göra senast en vecka före förfallodatum. Har du autogiro betalas beloppet till ditt konto.

 • Den fasta avgiften

  Den fasta avgiften täcker bland annat kostnader för administration och ledningsnät som krävs för att tillhandahålla tjänsterna samt underhåll av det. Du ser även den fasta avgiften för din vattenmätare. En vattenmätare är inget du kan välja bort, den ska finnas där för att vi ska kunna ta rätt betalt. Blir det ändringar i hushållet, till exempel fler eller färre personer så kan det vara anledning att du hör av dig så att vi kan justera din beräknade vattenförbrukning.

 • Vad händer när du säljer?

  Om du säljer din fastighet eller lägenhet meddelar du oss den nye ägarens namn, personnummer, faktureringsadress (om den inte är samma som fastighetsadressen) samt datum då den nya ägaren tillträder fastigheten. Sista dagen du nyttjar fastigheten läser du av vattenmätaren och meddelar oss mätarställningen via kundtjänst 0910 73 50 00 eller skickar in blanketten

   

  Vi gör då en slutfaktura som skickas till dig vid nästa faktureringstillfälle, det är därför viktigt att du meddelar oss din nya adress.