Fasta årliga avgifter för vattentjänster

De fasta årlig avgifterna beror på vilka tjänster din fastighet har. De ska bland annat bidra till att täcka kostnaderna för drift och underhåll på det allmänna ledningsnätet

Lägenhetsavgiften

Lägenhetsavgiften är en fast årlig avgift som bland annat täcker våra administrativa kostnader samt drift och underhåll av de allmänna ledningarna och anläggningarna. Din avgift beror på vilka tjänster din fastighet har.  Grundavgift betalar alla oavsett vilka tjänster som kan nyttjas.

  • Grundavgift ska bidra till att täcka de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, fakturering och planering för framtida behov.
  • Vattenavgift ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av det allmänna ledningsnätet för dricksvatten och planering för framtida behov.
  • Spillvattenavgift ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av det allmänna ledningsnätet för spillvatten och avloppsreningsverken samt planering för framtida behov.
  • Dagvattenavgift ska bidra till att täcka kostnaderna för att leda regn - och smältvatten till närmaste vattendrag. Vi tar även hand om dagvattnet från närliggande kvartersmarker till fastigheten.

 

Mätaravgift 

Mätaravgift ska täcka kostnaderna för administration, byten och avläsningar av vattenmätaren, kostnad för själva mätaren samt planering för framtida behov. Hur stor kostnaden blir för dig beror på vattenmätarens storlek. En normal villa använder den minsta mätaren (Qn 5 m³) som kan ge ett vattenflöde upp till 5 kubikmeter vatten per timme. (Q står för flöde och n för normal)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Din vattenräkning

Alla vill ha ett bra dricksvatten. Det är ett livsmedel som kräver en viss kvalité och det kostar. Därför får du en räkning om vilken du kan läsa här ...

Läs mer