Eget avlopp

För att installera en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Att du fått ditt bygglov beviljat innebär inte att du har tillstånd att anlägga en avloppsanläggning.

Vill du prata om avlopp?

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, knappval 3, om du vill boka ett möte med en handläggare för att ställa frågor om avlopp.

När behövs tillstånd för en egen avloppsanläggning?

  • Då du bygger nytt och inte kan ansluta till kommunalt avloppsnät.
  • Då du ändrar från fritidsbostad till permanent boende är det troligt att du måste anlägga en ny avloppsanläggning. Det eftersom fritidshusets avlopp kan vara dimensionerat bara för ett par månaders vistelse per år. Idag är kraven på avloppsanläggning för fritidshus samma som för året-runt-boende bland annat ska slamavskiljaren ha en volym av minst 2 m3, och infiltrationsbädden/ markbädden ska vara ca 2 x 15 meter.
  • Då du bygger ut kan du behöva åtgärda avloppsanläggningen. Den kan vara för gammal och fungera dåligt eller vara underdimensionerad.

Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

Om din anläggning bara ska ta emot bad-, disk- och tvättvatten behöver du inte söka tillstånd men du måste skicka in en anmälan om att du ska göra en anläggning. Anmälan gör du på samma blankett som tillståndsansökan.

Sök tillstånd för en avloppsanläggning

Du ansöker på blanketter och bilagor som du hittar här: "Ansökan/anmälan om avloppsanläggning"

Observera att du behöver flera bilagor till själva ansökningsblanketten; situationsplan, markförhållanden och dricksvattentäkter samt slamavskiljare och typ av rening efter den.

Bifoga följande med din ansökan:

  • Karta över fastigheten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras.
  • Förslag på vilken typ av anläggning som ska anläggas. Ta kontakt med en entreprenör innan du skickar in ansökan.
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan).
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark.

Anlita en kunnig entreprenör

Innan du börjar gräva för din avloppsanläggning ska du ha fått  tillståndet från bygg- och miljönämnden.

Maskinentreprenörerna (ME) tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor genomför en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning. De entreprenörer som har gått utbildningen är diplomerade. Diplomet är personligt och gäller bara de som gått utbildningen. Om en firma ska anses diplomerad måste alla som anlägger avlopp ha gått denna utbildning.

Tänk på skyddsavståndet

  • Avståndet från infiltrationsbädden till grundvattnet måste vara minst 1 meter
  • Avståndet till sjö, hav eller vattendrag bör vara så långt som möjligt och helst minst 50 meter
  • Avståndet till en vattentäkt bör vara 50 meter men är också beroende på terrängen.

När arbetet är klart

När anläggningen är gjord ska blanketten "Intyg över utförd enskild avloppsanläggning"  fyllas i tillsammans med entreprenören och skickas till bygg- och miljönämnden. Kom ihåg att bifoga foton över arbetet.

Läs mer om avloppslösningar mm

Gå in på www.avloppsguiden.se och läs mer om enskilda avlopp.

ROT-avdrag

Det finns möjlighet att söka ROT-avdrag för förbättring av en avloppsanläggning, se mera på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-10-07