Avgifter eget avlopp (små avloppsanläggningar)

Ansökan om Avgift
Tillstånd för avloppsanläggning med vattentoalett 3 840 kronor
Avloppsanläggning med bad-, disk- och tvättvatten  (utan vattentoalett) 1 920 kronor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-03-06