Avgifter slamtömning

Alla priser är inklusive moms.

Taxa för slamtömning (tömning enligt turlista)

Avser tömningar enligt turlista där Skellefteå kommun beslutar när tömning sker. I
taxan ingår sms-avisering, tio meters slangdragning, slamtömning samt destruktionsavgift.

Slamtömning 0 - 3 kubikmeter 1 090 kr
Slamtömning 3,1 - 6,0 kubikmeter 1 510 kr
Slamtömning 6,1 - 9 kubikmeter 2 120 kr

För fastighetsägare som har lång slangdragning eller tunga och otympliga brunnslock tillkommer nedanstående avgifter:

10-20 meter 360 kr
20-30 meter 720 kr
Längre än 30 meter från 1080 kr*
Tunga lock, t.ex. betonglock med en diameter över 80 cm från 500 kr*
Framkörning utan slamtömning 865 kr**

Fastighetsägare som har två eller flera slambrunnar/slutna tankar betalar endast 1 avgift om slamanläggningarna ligger närmare än 10 m från varandra. Vid större avstånd utgår 1 avgift per brunn/tank.

Tillägg för tömningar utanför turlista

Vid beställning av slamtömning som sker utanför den ordinarie turlistan tillkommer nedanstående tillägg:

Tömning brunn 875 kr
Tömning brunn inom 7 dygn 1 800 kr
Tömning brunn inom 1 dygn samt helgdagar 2 425 kr
Tömning sluten tank som beställs minst 14 dagar i förväg 0 kr
Tömning sluten tank inom 14 dygn 875 kr
Tömning sluten tank inom 7 dygn 1 800 kr
Tömning sluten tank inom 1 dygn samt helgdagar 2 425 kr

Stora slamanläggningar

I priset ingår 10 meters slangdragning. Destruktionsavgift tillkommer.

Slamtömning större än 9 kubikmeter 1 600 kr/tim
Destruktionsavgift tillkommer med 100 kr/kubikmeter

* För att dra längre slang än 30 meter samt lyfta tunga brunnslock är kravet från arbetsmiljöverket att extrapersonal eller maskiner används. Kostnaden för det debiteras fastighetsägaren.

* * Avloppsanläggningar som slamtömningsfordonet inte tar sig fram till på grund av hinder eller dåliga väg- och markförhållanden. Avloppsanläggningar  som bedöms som en arbetsmiljörisk. Avloppsanläggningar som är tomma eller bara innehåller vatten. Avloppsanläggningar som inte töms på grund av att fastighetsägaren vägrar tömning. Ej utmärkta brunnar/tankar som slamtömningspersonalen inte hittar. Avloppsanläggningar som innehåller annat avfall än avloppsvatten.

Prisändringar kan ske vid ny eller ändrad lagstiftning.
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-05-29