Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel.

Dricksvattenfakta

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara  i ett genomsnitt 3 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Hur ofta reflekterar du över att vi har rent vatten direkt i kranen? Varje dag när det rinner som det ska? Eller tänker du bara på det vid de få tillfällen då vattnet är avstängt eller kanske när du har varit utomlands och fått köpa flaskvatten?

Vatten i ett evigt kretslopp

Det vatten som du använde i morse är samma vatten som vikingarna seglade och badade i. Samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. Vattnet är i ständig rörelse och ingår i ett evigt kretslopp.

Vi lånar vattnet från naturen

Vattnet tar inte slut och det bildas inget nytt vatten på jorden. Det är inte förnyelsebart. 97% av vattnet finns i havet och är salt. 2% är bundet i is i glaciärer eller finns som sötvatten i sjöar och vattendrag och 1% består av grundvatten. Vi lånar bara vatten från naturen så vi måste skydda det från föroreningar och rena det när vi har använt det. Om vi är rädda om vattnet och inte smutsar ner det, kommer vi att kunna använda vattnet i framtiden.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-12-02

Läs mer om dricksvatten här

 • Välfärd för ca 3 öre per liter

  Rent vatten ger livskvalitet men tas för givet och uppmärksammas först då det är driftstörning och dricksvattnet inte kommer i kranen. Den kommunala vattentjänsten levererar välfärd för 3 öre per litern, och då ingår även hantering och rening av avloppsvattnet.

  Dricksvattennätet i Skellefteå kommun levererar rent dricksvatten till 65000 människor, via ett cirka 70 mil långt nät av vattenledningar. Vattnet är mjukt med några få undantag. Därför behöver du endast använda en liten mängd disk- och tvättmedel, vilket är bra för miljön.

 • Dricksvatten från kran eller flaska?

  "Den billigaste hälsodrycken finns i en kran nära dig", svårare än så är det inte! Dricksvatten från kranen håller en hög kvalitet i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter. Det är miljövänligt, finns i stort sett alltid till hands och är en färsk, kalorisnål och nyttig törstsläckare.

 • Ekonomi i kranvatten

  Varje gång du väljer att dricka dricksvatten från kranen gör du en ekonomisk besparing. Kranvatten är uppemot tusen gånger billigare än förpackat vatten. Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 2,5 öre – och då ingår förutom produktion och distribution av dricksvatten också skydd av våra vattentäkter, avledning och rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten!

  Priset på förpackat vatten inkluderar enbart produktion och distribution och det är en del villiga att betala uppemot 30 kr för en halvliter. Här finns det pengar att spara.

 • Dricksvatten från kranen är dessutom alltid färskt!

  Dricksvatten från kranen är en färskvara, du kan alltid vara säker på att vattnet är färskt. När det gäller förpackat vatten kan det både ha transporterats länge och stått på hyllan i affären en okänd tid innan du konsumerar det.

 • Förpackat vatten transporteras med båt, bil eller flyg

  Varje gång du väljer dricksvatten från kran framför förpackat vatten gör du också miljön en stor tjänst! Förpackat vatten belastar nämligen miljön betydligt mer än kranvatten. Det beror på att kranvatten till skillnad från förpackat vatten distribueras i ledningar vilket är energisnålt (elenergi till pumpar). Förpackat vatten transporteras med båt, bil, flyg eller tåg. Transport av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än 1000 gånger större koldioxidutsläpp jämfört med samma mängd kranvatten! Kranvatten kräver heller inga förpackningar.

 • Vad är förpackat vatten?

  Förpackat vatten är naturligt mineralvatten, källvatten och bordsvatten som säljs i vanliga livsmedelsbutiker i förpackningar av till exempel glas, plast, papper eller metall. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om olika typer av förpackat vatten

 • Hårdhet

  Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och/eller magnesium, ju hårdare vatten.

  Hårt vatten innebär bland annat att större doser tvättmedel behövs och att ytfällningar kan orsaka problem med disk- och tvättmaskiner. Hårt vatten ökar även korrosionen på vattenledningar. För att minska vattnets hårdhet kan så kallade avhärdningsfilter användas.

  Mjukt vatten löser upp betong och cement, och risken för korrosionsskador på metall ökar, t ex rostar varmvattenberedare sönder fortare och vattenledningar kan skadas.

  Vattnets hårdhet, tyska grader (°dH)

  • 0-2      Mycket mjukt
  • 2-5      Mjukt
  • 5-10    Medelhårt
  • 10-20  Hårt
 • Varifrån kommer vattnet?

  Vattnet inom Skellefteå kommun levereras från totalt 27 vattenverk. Du kan läsa mer om vattnet på din ort på sidan Vattenverk.

 • Dricksvattenkvalitet

  Kraven på dricksvattnets kvalitet bestäms av Statens Livsmedelsverk. För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt Statens Livsmedelsverks föreskrifter. Med ytterst få undantag får dricksvattnet alltid högsta betyg enligt de krav som Statens Livsmedelsverk ställer. Dricksvatten klassas som livsmedel (bara kallvattnet, varmvatten är inte avsett att användas som dricksvatten). Du kan läsa mer om kemisk vattenanalys på sidan Vattenverk.

 • Vad används vattnet till?

  Normalt förbrukar en person ca 160 liter vatten per dygn.
  Vattenförbrukningen i ett normalhushåll (liter per person och dygn):

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning