Trisse och vattenglaset.JPG

Eget vatten

I kommunen finns upp emot 7.000 egna brunnar (egen vattentäkt). Bor du utanför tätorterna har du troligen eget vatten och avlopp. Många med egna brunnar har bra vatten - andra har sämre. I Skellefteå kommun är det vanligt med höga halter av järn, mangan och arsenik. Det är också vanligt att vattnet är surt och ledningsangripande. Ibland förekommer svavelväte och saltsmak.

Surt vatten

Surt vatten fräter på ledningarna. Gröna beläggningar i handfat och toalettstolen är ett varningstecken för att vi får i oss koppar från ledningarna och kanske tungmetaller från berggrunden. Dessutom leder det förr eller senare till vattenskador.

Ett kemiskt prov visar om vattnet angriper ledningarna och om halterna av exempelvis järn, mangan eller koppar är höga. Kanske måste du sätta in ett filter för att minska halterna.

Höga bakteriehalter

Ett mycket vanligt fel är att smält- eller ytvatten rinner in i brunnen. Detta märks främst på att vattenkvaliteten varierar. Om vattnet blir sämre då och då är inte provtagning den första åtgärden som behövs utan en översyn av brunnen. Problemet kan oftast avhjälpas med enkla medel.

Radon

Allt vatten som kommer från jordlagren och berggrunden innehåller radon. Grävda brunnar har vanligtvis låga halter mellan 10-300 becquerel per liter (Bq/l). Bergborrade brunnar kan däremot ha vatten med radonhalter över 1000 Bq/l som bedöms som otjänligt. Höga halter kan man sänka genom att lufta vattnet kraftigt i en radonavskiljare.

Arsenik

Arsenik i vattnet är vanligt i Skelleftefälten. Det är framförallt i bergborrade brunnar man hittar de högsta värdena. Det finns utprovade filter för att sänka arsenikhalterna.   Läs mer om filtertestet (pdf) 

Provtagning av vatten

För provtagning av vatten hänvisas till ackrediterade företag. Du hittar dem i SWEDAC:s ackrediteringsregister, sök på Radon.

Ring gärna Skellefteå kommuns kundtjänst 0910-73 50 00 (tryck 3) för rådgivning. Det är inte alltid provtagning är första åtgärd som behövs om man misstänker att man har ett dåligt vatten. Istället kanske något behöver göras på brunnen.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-13