Att sköta en brunn

Om vattnet blir sämre under vissa perioder är det ett tecken på att ytvatten kanske rinner in i brunnen. Det är inte alltid provtagning bör vara den första åtgärden, utan en översyn av brunnen.

Grävda brunnar

 • Kontrollera så att alla skarvar mellan ringarna är täta. Vattnet ska komma från botten - inte från sidorna. Det syns ofta utmed väggarna om det rinner in vatten.
 • Kontrollera tätningen vid rörgenomgångar.
 • Se till att den omkringliggande marken lutar från brunnen. 
 • Se till att ha täta jordarter närmast brunnen.
 • Kontrollera att locket är ventilerat, men att inga råttor kan ramla ned i brunnen.
 • Isolera inte med rockwool - där trivs råttorna.

Borrade brunnar

 • Kontrollera att omgivande mark lutar från brunnsområdet.
 • Kontrollera att tätningen mellan foderrör och berget är tätt. Lyssna eller, om det är möjligt, lys med lampa för att se om det läcker in vatten.
 • Se till att inget vatten kan rinna in i foderröret uppifrån.
 • Se till att det finns ett lock på foderröret så att inga råttor kan ta sig in.
 • Kontrollera så alla rörgenomgångar är täta.
 • Ibland har brunnen/pumphuset en dränering. Se till att denna inte är tät och att inga djur kan ta sig in den vägen. Denna får absolut inte kopplas till avloppsledning.
 • Isolera inte med rockwool - där trivs råttorna.
 • Rengör utjämningsbassängen om det finns en sådan med jämna mellanrum.

  Se bildexempel på hur en brunn inte ska se ut (pdf)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07