Nytt vatten i Skellefteå

Här kan du läsa om projektet ”Ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen”. Informationen uppdateras då det finns nytt material att presentera.

2018-06-19

Byggnationerna rullar på. Alla ”hus” finns nu på plats även om vissa installationer återstår och därför pågår. Merparten av höstens/vinterns arbete blir att prova/testa så att alla installationer funkar ihop. Då det gäller ledningar är alla nergrävda. Viss finåterställning kunde inte göras förra sommaren vilket åtgärdas denna sommar istället.

Som vi tidigare informerat om så beräknas allt vara färdigbyggt och testat ihop kring årsskiftet 2018/2019. Därefter kommer nya vattenförsörjningssystemet att provdriftas och trimmas in och det nya vattnet beräknas rinna ut ur kranarna hos abonnenterna under 2019, troligen i slutet på det året.

2018-01-17

NCC fortsätter att bygga anläggningarna som krävs för att skapa den nya vattenförsörjningen. Det innebär att teknikbyggnader, vattenverk och ventilkammare byggs ända från Selsforsen till Nordanå. Då det gäller ledningarna är allt nergrävt utom sträckan genom skog och jordbruksmark i Myckle och dess fortsättning under Bolidenvägen samt ledning genom Klintforsån. Allt ledningsarbete och finåterställning i projektet planeras vara klart i vår/sommar.

Projektet rullar på enligt plan vilket innebär att det nya vattnet beräknas rinna ut ur kranarna hos abonnenterna under 2019.

2017-11-09

Större delen av projektets ledningar är nergrävda. De sträckor som återstår är genom Myckle samt sträckan mellan E4an och östra leden. Den sistnämnda sträckan påbörjades i början av augusti och kommer att vara klar innan nyår. I Myckle startar grävningen preliminärt i december/januari.
Byggnationen av vattenverket har kommit så långt att man kan se vilken stor byggnad det faktiskt kommer att bli. Byggytan blir ca 4200 m2 med fyra våningar. Gjutningar och byggnation med hjälp av prefabricerade väggar och golv/tak (bjälklag) samt rörinstallationer är det som pågår. I februari 2018 kommer alla väggar samt tak att vara på plats.

De två övriga anläggningar som byggs just nu är råvattenstationen i Selsforsen och ventilkammaren på Nordanå. Själva byggnaderna är klara, men rörinstallationer pågår och efter det ska tex givare och mätare installeras och pumpar kopplas in. Det gör att arbetet blir helt klart i början av 2018.

Läs fler händelser i projektet

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-19