Beskrivning av anläggningen samt mottagare

Vattnet från den nya anläggningen i Medle kommer att levereras till dem som tidigare har fått sitt dricksvatten från Abborrens vattenverk och Slinds vattenverk. Här får du en kort beskrivning av vattenförsörjningssystemet.

Anläggningen i Medle

Vattenförsörjningen består i att vatten från marken ska pumpas upp från brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte räcker till så ska älvsvatten infiltreras i marken i Selsforsen för att renas och ansluta till det naturliga grundvattnet som finns där. Efter att vattnet har pumpats upp i de fyra uttagsområdena Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark leds det i ledningar till det nya vattenverket i Medle.

Efter luftning för att få bort järn och mangan, klorering och UV-ljus ska vattnet ledas från vattenverket dels till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till de som idag får sitt vatten från Abborrens vattenverk och dels till Slind och vidare i befintligt ledningsnät för de som idag får sitt vatten från Slinds vattenverk. Genom att nyttja det naturliga grundvattnet i åsen och ha fyra uttagsområden så finns reservvatten om något händer i älven eller i uttagsområdena (tex på grund av utsläpp av olja).

Här kan du se en illustration som visar anläggningen i Medle (pdf) Illustrationen är inte skalenlig eller exakt. Den visar bara på ett enkelt sätt hur den nya anläggningen ser ut.

Mottagare

De som tidigare fått sitt dricksvatten från Abborren och Slind kommer att få sitt vatten från den nya anläggningen i Medle.

Klicka här för att se en karta som visar vilka områden som får vatten från Abborrens och Slinds vattenverk

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2020-01-08