Beskrivning av anläggningen

Här får du en beskrivning av det planerade vattenförsörjningssystemet.

Anläggningen i Medle

Den vattenförsörjning som ska förverkligas, Medlealternativet, består i att vatten från marken ska pumpas upp från brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte räcker till så ska älvsvatten infiltreras i marken i Selsforsen för att renas och ansluta till det naturliga grundvattnet som finns där . Efter att vattnet har pumpats upp i de fyra uttagsområdena Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark ska det ledas i ledningar till ett nytt vattenverk som ska placeras i Medle. Efter luftning för att få bort järn och mangan, klorering och UV-ljus ska vattnet ledas från vattenverket dels till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till de som idag får sitt vatten från Abborrens vattenverk och dels till Slind och vidare i befintligt ledningsnät för de som idag får sitt vatten från Slinds vattenverk. Genom att nyttja det naturliga grundvattnet i åsen och ha fyra uttagsområden så finns reservvatten om något händer i älven eller i uttagsområdena (tex på grund av utsläpp av olja).

Här kan du se en illustration som visar den planerade anläggningen i Medle (pdf, nytt fönster) Illustrationen är inte skalenlig eller exakt. Den visar bara på ett enkelt sätt hur den nya anläggningen kommer att byggas.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02