Dokumentation

Här hittar du en samling av den dokumentation kring den nya vattentäkten som finns publicerad på webbplatsen.

Beslut

Beslut om ersättning för fördyring av avgifter inom fastställt vattenskyddsområde 2016-11-14 (pdf, nytt fönster)

Beslut systemlösning 2014-06-16 (pdf, nytt fönster)

Behov av beslut

Nytt vattenskyddsområde 2016-11-14 (pdf, nytt fönster)

Vattenskyddsområde

Bemötande av synpunkter (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag om nytt vattenskyddsområde, ett presentationsmaterial (pdf, nytt fönster)

Anteckningar informationsmöte vattenskyddsområde Klutmark 160519 (pdf, nytt fönster)

Anteckningar informationsmöte vattenskyddsområde verksamhetsutövare 160519 (pdf, nytt fönster)

Anteckningar informationsmöte vattenskyddsområde Medle 160518 (pdf, nytt fönster)

Sammanställning av inkomna synpunkter (pdf, nytt fönster) 

Anläggningen i Medle

Illustration som visar den planerade anläggningen i Medle (pdf, nytt fönster) Illustrationen är inte skalenlig eller exakt. Den visar bara på ett enkelt sätt hur den nya anläggningen kommer att byggas.

Tidplan och projektets olika steg

Tidplan byggnation (pdf, nytt fönster)

Beskrivning över projektets olika faser (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar medborgardialoger/informationsmöten

Minnesanteckningar inklusive bilagor, medborgardialog 160621 (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar inklusive bilagor, medborgardialog 151202 (pdf, nytt fönster)

Frågor medborgardialog 150615 (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar medborgardialog 141202 (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar medborgardialog 140618 (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar informationsmöte 140409 (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar medborgardialog 140115 (pdf, nytt fönster)

Alternativen som valdes bort

Dokumenten här nedan visar tänkt lokalisering av de alternativ som utreddes och jämfördes innan beslut om den nya anläggningen i Medle

Karta som visar den tänkta lokaliseringen för de olika alternativen (pdf, nytt fönster)

Illustration som visar vattendomsalternativet (pdf, nytt fönster)

Illustration som visar Kvistforsenalternativet (pdf, nytt fönster)

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-04-10