Mottagare

De som idag får sitt dricksvatten från Abborrens vattenverk och Slinds vattenverk kommer att få sitt vatten från den nya anläggningen i Medle. Eftersom kommunen beslutat att inrätta kommunalt vatten och avlopp även i Klutmark så kommer även den byn att få vatten från den nya anläggningen i Medle. Men de Klutmarksbor som vill fortsätta dricka sitt vatten från sin egen vattenbrunn kan göra det så länge deras brunn uppfyller vissa kriterier.

Klicka här för att se en kartbild som visar vilka områden som får vatten från Abborrens och Slinds vattenverk (pdf).

Hur mycket dricksvatten ska det nya vattenverket kunna producera?

Den nya vattenförsörjningen ska kunna tillverka dricksvatten under lång tid, därför anpassas den till att kunna producera mer vatten än vad som behövs idag. Den dimensioneras för den mängd vatten som förväntas behövas år 2060 vilket är 275 liter per sekund.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14